Exoform
plastics processing company
Nasz zespół
Oferty pracy
Misja i cele
Środowisko
Logistyka
Oprogramowanie
Jak zamawiać
Misja i cele

Troska o lepsze jutro. Myślimy globalnie, działamy lokalnie.
Tworzymy silne i trwałe więzi z naszymi klientami, długofalowa kooperacja popierana jest naszym wsparciem w każdej fazie trwania projektu.

Nasze produkty i usługi tworzone są z myślą o korzyściach naszych klientów.
Innowacyjność procesów technologicznych jest podstawą naszej działalności.
Stałe dążenie do optymalizacji procesów pozwala nam na osiąganie coraz większej wydajności i podnoszenia jakości.

Exoform dąży do stałego rozwoju i zdobywania nowych rynków, poszerzania technologii i oferowania kompleksowej obsługi swoim klientom. Poprzez to, chcemy stać się liderem w branży obróbki tworzyw sztucznych.

Rozumiemy naszą odpowiedzialność społeczną, dbamy, aby nasza działalnośc była zgodna z potrzebami środowiska, społeczności oraz naszych pracowników.